Tag: chuột

Máy không nhận bàn phím,chuột ps2

Máy không nhận bàn phím,chuột ps2

Phần Cứng
Khi máy không nhận bàn phím, chuột ps2 thì anh em có thể dùng bàn phím và chuột cổng USB, vì cổng ps2 do chip IO quản lý, còn cổng USB do chip nam quản lý. Anh em cần nhớ rõ để tránh tình trạng sửa nhầm. Để sửa bệnh mainboard không nhận cổng USB thì anh em cần xem qua sở đồ khối, chip nào quản lý cổng ps2. Theo sơ đồ trên ta thấy chip SIO điều khiển bàn phím và chuột thông qua 2 đường tín hiệu là Data và Clock. Trong đó data là đường truyền dữ liệu và clock là xung clock. Và 2 chân 1 chân nhận nguồn VCC 5V qua cầu chì F1 hoặc F2 nằm phía sau cổng ps2 nhằm bảo vệ khi phím, chuột bị chập thì cầu chì sẽ đứt, 1 chân nối mass. Ngoài ra anh em cần chú ý : Bàn phím do chương trình BIOS quản lý, còn chuột thì do hệ điều hành (windows)quản lý. Theo sơ đồ khối trên thì chúng ta biết được c