Tag: H61 mất Vcore

Sửa mainboard Gigabyte H61 mất vcore do lỗi IO

Sửa mainboard Gigabyte H61 mất vcore do lỗi IO

Phần Cứng
Hiện tại thì các dòng mainboard socket 1155, 1156 đã hết thời hạn bảo hành và đang bị lỗi nhiều. Nhưng việc sửa các dòng mainboard H61 này đang ngày càng khó, tuy nhiên có nhiều bệnh cũng cực kỳ đơn giản. Xin chia sẻ các bạn cách sửa mainboard Gigabyte H61 mất vcore do lỗi IO. + Điều kiện để có nguồn CPU Để có nguồn Vcore thì nguồn VCCSA phải tốt để ra lệnh VTT_PWRGD enable cho IC Vcore hoạt động. Khi đó nguồn ATX sẽ báo nguồn tốt về chân 50 của chip IO IT8728F ( chip IO này sử dụng trên mainboard Gigabyte H61 ). Sau khi nhận thông báo nguồn tốt thì tại chân 63 của IO sẽ báo ra lệnh PWROK cho chipset H61. Chipset H61 tiếp tục báo lệnh DRAMPWROK cho CPU socket 1155. Chipset H61 tiếp tục gửi lệnh CPUPWROK cho LGA 1155. Khi đó IC vcore mới cho ra được nguồn Vcore cấp cho CPU