Tag: Sửa lỗi MBR

Khắc phục lỗi không vào được win sau khi ghost

Khắc phục lỗi không vào được win sau khi ghost

Phần Mềm
Chào anh em! Thông thường sau khi ghost lại win, phân vùng lại ổ cứng để ghost, hoặc máy bị virus. Nhưng sau khi ghost thì máy không vào được windows, đứng ở màn hình đen hoặc thông báo lỗi. * Dấu hiệu lỗi : + Máy đứng im ở màn hình đen mà không vào windows. + Thông báo lỗi : Try ( hdo,0) NTFS5: Nogrldr Try ( hdo,1) NTFS5: Nogrldr Try ( hdo,2) NTFS5: Nogrldr Try ( hdo,3) NTFS5: Nogrldr Invalid or null Can not find GRLDR. +Phần mềm virus báo lỗi mbr nhưng không diệt được _Nguyên nhân : Trong quá trình ghost lại hệ điều hành hoặc phân vùng ồ đĩa làm hỏng phân vùng khởi động chính là master boot record (MBR).Đây là phân vùng khời động chính của máy tính và nằm ở sector đầu tiên trên ổ cứng. _Cách khắc phục lỗi không vào được win sau khi ghost : có rất nhiều cách nh