Tag: W83627DHG-A

Kinh nghiệm sửa mainboard Asus không kích được nguồn

Kinh nghiệm sửa mainboard Asus không kích được nguồn

Phần Cứng
Chào anh em ! Mainboard máy tính khi không kích được nguồn thì phải kiểm tra lại bộ nguồn, kiểm tra jump clear CMOS đã để đúng chưa? Thay thạch anh 32,768 KHz. Kiểm tra xem mạch kích nguồn dạng nào, vào chip Nam, vào ISO và có qua đèn khuếch đại đảo lệnh không…. Anh em có thể tham khảo bài : Các bước sửa mainboard không kích được nguồn mà mình đã đề cập. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta đã làm hết các bước đó nhưng vẫn không kích được nguồn Mình xin chia sẻ anh em kinh nghiệm sửa mainboard Asus không kích được nguồn mà mình đã làm thành công. Khi chúng ta đã làm các bước đơn giản như thay thạch anh, kiểm tra jump CMOS và đo đạc thì biết mạch kích nguồn đi vào chip SIO. Mình đã tiến hành đo đạc như sau : Kiểm tra mạch RTC : Có nguồn điện áp OK. Nguồn 3,3v cấp trước cho chip cầu Nam : O