Hướng Dẫn Cách React Native Build APK Files

Hôm nay MayTinhVN.Net sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường react native. Vậy projects các bạn làm đã hoàn thiện chưa? Nếu chạy oke ngon lành trên máy ảo rồi thì mình cùng tìm hiểu cách React Native Build APK Files nhỉ.

Hiện tại đến bây giờ có rất nhiều cách xuất files APK khác nhau, nay mình hướng dẫn các bạn xuất trên Vscode. Nếu như bạn đang dùng Android Studio thì có thể xem hướng đẫn trực tiếp từ nhà phát hành Tại đây.

Tạo khóa ký
Bạn có thể tạo khóa ký riêng tư bằng cách sử dụng keytool. Trên Windows keytool phải được chạy từ C:\Program Files\Java\jdkx.x.x_x\bin. Các bạn tạo mới một Terminal copy lệnh dưới dán vào Vscode.

Lênh Trên Windown:

keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Lệnh Trên MacBook:

$ keytool -genkey -v -keystore my-release-key.keystore -alias my-key-alias -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000

Tiếp theo các bạn nhập mật khẩu cho app và nhập các thông tin liên quan.

React Native Build apk Files

Lệnh này nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa và khóa, đồng thời cung cấp các trường Tên phân biệt cho khóa của bạn. Sau đó, nó tạo kho khóa dưới dạng một tệp được gọi my-release-key.keystore.

Kho khóa chứa một khóa duy nhất, có giá trị trong 10000 ngày. Bí danh là tên mà bạn sẽ sử dụng sau này khi ký ứng dụng của mình, vì vậy hãy nhớ ghi lại bí danh.

Lưu ý: Hãy nhớ giữ tệp kho khóa của bạn ở chế độ riêng tư và không bao giờ đặt nó vào quyền kiểm soát phiên bản.

Từ Khóa Liên Quan: React Native Là Gì, Hướng dẫn lập trình React Native, Hướng dẫn build apk react native, Build file apk React Native, Build debug apk react-native, Build APK React native Android Studio, Expo build apk, React Native, Native la gì, apk với reactnative, export apk react native, Tài liệu học React Native, Khóa học React Native Hà Nội, Lập trình React Native là gì, Học React Native 2021, Khóa học React Native Thành Phố Hồ Chí Minh, Khóa học Online React Native, React native build apk file, Hướng dẫn build apk react native, Build APK React native Android Studio, Build apk react native expo, React-native build apk/debug, Expo build apk,

Thiết lập gradle để react native build apk files

  1. Các bạn chuyển files my-release-key.keystore vào mục android/app thư mục trong thư mục dự án của bạn.
  2. Chỉnh sửa tệp ~/.gradle/gradle.properties hoặc android/gradle.properties và thêm thông tin sau (thay thế ***** bằng mật khẩu kho khóa, bí danh và mật khẩu khóa chính xác)

MYAPP_RELEASE_STORE_FILE=myreleasekey.keystore MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS=mykeyalias MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD=***** MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD=*****

Đây sẽ là các biến gradle toàn cục, mà sau này chúng ta có thể sử dụng trong cấu hình gradle để ký ứng dụng của mình.

Lưu ý về việc lưu kho khóa: Sau khi xuất bản ứng dụng trên Cửa hàng CHPlay, bạn sẽ cần xuất bản lại ứng dụng của mình dưới một tên gói khác (mất tất cả lượt tải xuống và xếp hạng) nếu bạn muốn thay đổi khóa ký bất kỳ lúc nào. Vì vậy, hãy sao lưu kho khóa của bạn và đừng quên mật khẩu.

Tới đây bạn đã hoàn thành được một nửa công đoạn React Native Build apk Files rồi đó.

Thêm cấu hình ký vào cấu hình gradle của ứng dụng

Chỉnh sửa tệp android/app/build.gradle trong thư mục dự án của bạn và thêm cấu hình ký.

android { defaultConfig { } signingConfigs { release { if (project.hasProperty(‘MYAPP_RELEASE_STORE_FILE’)) { storeFile file(MYAPP_RELEASE_STORE_FILE) storePassword MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD keyAlias MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS keyPassword MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD } } } buildTypes { release { signingConfig signingConfigs.release } } }

Tạo files apk React Native:

Để tạo files apk các bạn chạy lệnh sau:

cd android
// Tiếp theo chạy lệnh
./gradlew assembleRelease

Đối với MacBook thì các bạn thêm ” $ ” vào đầu lệnh nhé.

Gradle’s assembleRelease sẽ gộp tất cả JavaScript cần thiết để chạy ứng dụng của bạn vào APK. Nếu bạn cần thay đổi cách gói JavaScript và / hoặc tài nguyên có thể vẽ được (ví dụ: nếu bạn đã thay đổi tên tệp / thư mục mặc định hoặc cấu trúc chung của dự án), hãy android/app/build.gradle xem cách bạn có thể cập nhật nó để phản ánh những thay đổi này.

APK đã tạo có thể được tìm thấy trong android/app/build/outputs/apk/app-release.apk và sẵn sàng sử dụng.

Từ Khóa Google Search: Hướng dẫn cài đặt React Native trên Mac, Khóa học React Native free, react-native run-android release, React-native debug release build, React native build apk expo, Build APK React native, Expo build apk, ReactNative Là Gì, Hướng dẫn build apk react native, Build apk react native expo, Build apk/debug react-native, Build APK React native Android Studio, react-native run-android release, Gradlew assemblerelease, Hướng Dẫn React Native Build apk File, Hướng dẫn export file release cho ứng dụng React Native, React native build APK, React-native build apk/debug, Hướng dẫn build apk react native, Build APK React native Android Studio, Hướng dẫn build file apk react native, react-native run-android release,
Expo build apk, Build apk react native expo, Hướng dẫn export file release, ứng dụng React Native, Hướng dẫn build apk react native, Build APK React native, Hướng dẫn build file apk react native, Build APK React native Android Studio, React-native build apk/debug, Build apk react native expo, Expo build apk, react-native run-android release, React native build apk release on windows, Làm cách nào tôi có thể tạo apk,

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm. Chúc các bạn thành công!

5/5 - (1 vote)

  • Article By :
    Thích chia sẻ tất cả những gì mình biết.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*