Máy Tính Online

Máy Tính Online

Máy tính bỏ túi “Máy tính khoa học” là một thiết bị điện tử rẻ tiền, nhỏ gọn, dễ di động dùng để thực hiện những phép tính toán học cơ bản và phức tạp. Hôm nay MayTinhVN.Net giới thiệu cho các một công cụ máy tính online rất hữu dụng trong cuộc sống hàng ngày…

Bàn phím

‘0123456789’ . + – * / % ( ) x s Enter

Phím BackSpace Delete 

📃  Chức năng ⭐  Cộng, trừ, nhân, chia, phân số, lũy thừa, khai căn, logarit, sin, cos, tan…
📉  Nâng cao ⭐  Lượng giác, thực hiện nhiều phép tính, Máy Tính Online
🖥  Ngôn ngữ ⭐  Tiếng Việt
✅  Price ⭐  Miễn phí

Máy tính khoa học: Phép tính cộng là một quy tắc trong toán học (toán tử) tác động lớn lên hai đối tượng toán học (toán hạng). Tạo ra kết quả là một đối tượng toán học mới. Chúng cũng giống như phép trừ, phép nhân, phép chia, phép cộng và được xếp vào loại toán tử hai ngôi. Các ký hiệu của phép cộng là “+”. Và phép tính toán cộng hai số có thể viết dưới dạng toán học…

4.7/5 - (24 votes)

  • Article By :
    Thích chia sẻ tất cả những gì mình biết.

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*